Konsumenttjänstlagen ABS 18

Utför du ROT/RUT-arbeten? I så fall berörs du av omfattande lag och regeländringar. Konsumenttjänstlagen ger konsumenten ett starkt skydd, vilket ställer stora krav på entreprenörer.

Utbildningen innehåller en genomgång av de grundläggande bestämmelser som styr entreprenadavtal med konsumenter som beställare och belyser särskilt de områden som ofta skapar tvister mellan konsument och entreprenör.

Att ge dig en allmän orientering om konsumenttjänstlagen, ABS 18 och Hantverkarformuläret, samt hur dessa samverkar med varandra. Målsättning är också att ge vägledning hur du undviker att hamna i onödiga tvister.

Alla som bygger, levererar, säljer, utför småhusentreprenader i hus, mark–, anläggnings- och installationssektorn. Producenter, husföretag, beställare, olika entreprenörer, besiktningsmän, kontrollanter m.fl.

Utbildningen omfattar bland annat:
• Skillnaderna mellan ABS 09 & 18
• Avtals ingående
• Konsumenttjänstlagens reglering av småhusentreprenader
• Orientering om ABS 18 och Hantverksformuläret
• Tilläggsuppdrag
• Priset och konsumentens betalningsansvar
• Besiktning
• Reklamation
• Entreprenörens ansvar för fel, påföljder vid fel
• Avhjälpande
• Parternas ansvar för dröjsmål
• Rätt att hålla inne betalning
• Garantier

1 dagar.