Konsumenttjänstlagen ABS 18

Utför du ROT/RUT-arbeten? I så fall berörs du av omfattande lag och regeländringar. Konsumenttjänstlagen ger konsumenten ett starkt skydd, vilket ställer stora krav på entreprenörer. Utbildningen innehåller en genomgång av de grundläggande bestämmelser som styr entreprenadavtal med konsumenter som beställare och belyser särskilt de områden som ofta skapar tvister mellan konsument och entreprenör.

Mål

Att ge dig en allmän orientering om
konsumenttjänstlagen, ABS 18 och
Hantverkarformuläret, samt hur dessa samverkar med varandra.
Målsättning är också att ge vägledning hur du undviker att hamna i onödiga tvister.

Målgrupp

Alla som bygger, levererar, säljer, utför småhusentreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn. Producenter, husföretag, beställare, olika
entreprenörer, besiktningsmän, kontrollanter m.fl.

Innehåll

Utbildningen omfattar bland annat:
• Skillnaderna mellan ABS 09 & 18
• Avtals ingående
• Konsumenttjänstlagens reglering av småhusentreprenader
• Orientering om ABS 18 och Hantverksformuläret
• Tilläggsuppdrag
• Priset och konsumentens betalningsansvar
• Besiktning
• Reklamation
• Entreprenörens ansvar för fel, påföljder vid fel
• Avhjälpande
• Parternas ansvar för dröjsmål
• Rätt att hålla inne betalning
• Garantier

Tidsåtgång

1 dagar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.