Level 1 Certifierad termograför

Arbetar du med termografi? I denna utbildningen får du kunskap om de vanligaste applikationerna inom inriktningen eltermografi och byggtermografi.

Utbildningen är enligt ISO 18436-7 och det ingår också praktiska moment på utrustning såsom mätningar på elutrustning samt simulerade klimat ska på byggnadskonstruktioner med tillhörande dokumentation.

Efter avslutad utbildning har du kunskap inom infraröd teknik, och att du som professionell konsult eller tekniker ska kunna hantera kameran, tekniken och utföra analyser under en mängd av olika villkor samt kunna arbeta i förbyggande syften. Du har också förståelsen av att kunna göra korrekta bedömningar av utförandet, mätsituationen och temperaturmätningar på fältet samt lära sig att identifiera möjliga felkällor.

Utbildningen vänder sig till dig som vill eller som redan arbetar som professionell termograför med inriktning på bygg och eltermografi. Utbildningen har specifik inriktning på bygg och eltermografi där deltagaren även har möjlighet att certifiera sig enligt SBF Norm 1031:2 Termograför elanläggning.

Denna utbildning går att genomföra på distans.

Dag 1
• Introduktion
• Värmekamerans delar och funktioner
• Värmelära
• Demonstrationer och test

Dag 2
• Värmeöverföring
• Strålningslära
• Tolkning värmebilder
• Analys tekniker värmebilder
• IR som förebyggande underhåll
• Demonstrationer och test

Dag 3
• Infraröda mättekniker
• Applikationer och besiktningar
• Eltermografi
• Varför uppstår fel
• Värmemönster
• Normal temperatur
• Typiska fel
• Prioritet
• Exempel
• Byggtermografi

Byggtermografi
• Förutsättningar
• Klimatskal
• Värmemönster
• Typiska fel
• Demonstrationer och test
• Undersökningar och rapporter
• Programvara för analys

Dag 4
• Laborationer, Lab manual
• Mätningar på skarp utrustning
• Examen och certifiering

4 dagar.

Deltagare som klarar kursen med examen samt uppfyller alla relevanta krav kommer att få ett diplom, intyg och ID-kort.