Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att OVK utförs och byggnadens ägare ska i sintur välja en sakkunnig certifierad funktionskontrollant. Denna utbildning ger dig möjlighet att bli denna sakkunniga certifierade funktionskontrollant och se till att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemenfungerar.

Efter avslutad utbildning har du fått kunskaper om uppbyggnad av regelverket för att kunna söka OVK-behörighet, färdigheter att planera en OVK och kompetens att genomföra en OVK enligt gällande regelverk.

Personer som ska ansöka om ny eller förnyad riksbehörighet som funktionskontrollant.

Dag 1
Genomgång av gällande OVK-regelverk och övriga byggregler som till exempel BBR, folkhälsoområdet, arbetsmiljö och regelverk om ventilation (bygglagstiftning enligt 11§)

Dag 2
Teoretisk genomgång av äldre och nya ventilationsregler (enligt 12-14§§)
• Inneklimatfaktorer som påverkar inomhusmiljön
• Mätteknik och mätmetoder
• Värmeåtervinningssystem
• Energieffektiviseringsåtgärder
• Komfortkylsystem
• Planering av en funktionskontroll, genomgång av ett protokoll mm.
• Förberedelse inför certifierings provet

Dag 3
Certifiering

3 dagar.