Projektledning

Vill du gå i mål som planerat? Att leda projekt är ett hantverk. Talang och sunt förnuft kan ta dig en bit, men aldrig hela vägen.

Kunskap om modeller, struktur och vilka verktyg som finns att tillgå ger dig bättre kontroll. En kontroll som krävs för att driva projektet – med kraft och precision – till målet.

Efter avslutad utbildning har du tekniker och metoder hur man planerar, leder och avslutar en utvecklingsinsats som bedrivs i projektform.

Utbildningen vänder sig främst till nuvarande och blivande projektledare eller delprojektledare men även till andra som arbetar i eller med projekt.

• Projektarbete – faser, beslutspunkter och milstolpar
• Projektmodeller
• Affärsmässig bedömning av projekt
• Relevanta och mätbara mål
• Projektorganisationen – roller och ansvar
• Styr-, referens- och projektgrupp samt andra funktioner
• Viktiga verktyg för planering och resurs– och tidsuppskattning
• Grunder kommunikation
• Intressentanalys och kommunikationsplaner
• Riskanalys och riskhantering
• Uppföljning och rapportering
• Framgångsfaktorer för lyckad leverans och avslut

2 dagar.