Säker vatteninstallation

De reviderade reglerna, gäller sedan 1 januari 2016. I dessa har bland annat ”bör”- kraven tagits bort och istället blivit antingen tvingande ska-krav, byggtekniska förutsättningar eller helt utgått.

På denna kurs ger vi dig rätt kunskap för att genomföra korrekta VVS-installationer och vid godkänd kunskapskontroll får du som VVS-montör eller arbetsledare en branschlegitimation för Säker Vatteninstallation, så länge du uppfyller övriga krav enligt Säker Vatten.

Kursen är avsedd för montörer, arbetsledare och lärlingar inom VVS som behöver kunskap och branschlegitimation för Säker Vatteninstallation. Utbildningen lämpar sig både för dig som ska auktorisera dig för första gången och för dig som behöver förnya din branschlegitimation.

Ej tillåtet med tolk, utan kursen genomförs endast på svenska. 

 • Installationsregler för utförande till skydd mot:
  – Vattenskador
  – Legionellatillväxt
  – Brännskador/skållning
  – Återströmning/förgiftning
 • Hantering av överenskommelser, avvikelser och intyg
 • Byggtekniska förutsättningar
 • Engagerande gruppövningar
 • Egenkontroll – tryck- och täthetskontroll samt temperaturkontroll
 • VVS-produkter, egenskapskrav och monteringsanvisningar
 • Kunskapskontroll 

1 dag.

Branschlegitimationen gäller i fem år. 

Företaget skall underteckna ett åtagande där man förbinder sig att följa branschreglerna. Kontakta Säker Vatten ifall du har funderingar kring auktorisationen.