Bokningsvillkor Utbildning

Följande av- & ombokningsregler tillämpas vid återbud:

Vid “öppen utbildning” gäller:

Avbokning ska ske skriftligt och är kostnadsfritt fram till 10 dagar före utbildningstillfället, därefter debiteras 50% av deltagaravgiften. Bokad plats kan överlåtas till annan person i samma företag.

Ombokning är kostnadsfritt fram till 10 dagar före utbildningstillfället, därefter debiteras en ombokningsavgift på 595 SEK exkl. moms per deltagare/utbildningsdag. Avser beställningen en webbutbildning kan det tillkomma ytterligare avgift för material utöver ombokningsavgiften.

Om deltagare uteblir eller avanmäler sig samma dag debiteras 100% av deltagaravgiften. Ifall om- och avbokning eller uteblivande sker med anledning av sjukdom, kan avgiften återbetalas vid inskickande av läkarintyg.

Vid inställd utbildning återbetalas deltagaravgiften. Övrig ersättning utgår ej.

Vid företagsanpassad utbildning gäller:

Avbokning ska alltid ske skriftligt och är kostnadsfritt fram till 10 dagar före utbildningstillfället, därefter debiteras 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning mindre än 24 timmar före utbildningstillfället debiteras 100% av utbildningsavgiften. 

Vid inställd utbildning återbetalas utbildningsavgiften. Övrig ersättning utgår ej.

Resekostnader tillkommer. Milersättning 55 kr/mil, traktamente 400 kr/dygn och boendekostnader.

Inställd utbildning:

– Vi förbehåller oss rätten att vid för få deltagare ställa in kurstillfället. Skulle detta ske förbinder vi oss att meddela er senast 14 arbetsdagar innan det planerade utbildningstillfället.

– Vi förbehåller oss rätten att i de fall handledaren akut insjuknar, med kort varsel ställa in kurstillfället. Vi svarar inte för hos deltagaren uppkomna kostnader vid inställande av utbildning.

Varmt välkommen på utbildning!