Anläggningsskötare Brandlarm - Repetition

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm ska enligt ’SBF 110 Regler för brandlarm’ och försäkringsbolagen minst ha två anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare.

Hur önskar du genomföra utbildningen?