Anläggningsskötare Brandlarm

Kursen baseras på de krav som ställs i försäkringsbolagens regler SBF 110, gällande en anläggningsskötares roll.

Försäkringsbolagen kräver av anläggningsinnehavaren att det finns två utbildade anläggningsskötare per försäkringsanläggning. Dessa två ska ha ingående kunskaper om drift, underhåll och hur man handhar en automatisk brandlarmsanläggning. Även i andra anläggningar, Krav- (Myndighets-) och Frivilliga anläggningar, är det viktigt att det finns utbildade anläggningsskötare för att systemen ska fungera som det är tänkt.

Mål

Att den automatiska brandlarmsanläggningen ska fungera och underhållas, onödiga larm ska minimeras.

Målgrupp

Vänder sig till dig som är eller ska bli anläggningsskötare för en automatisk brandlarmsanläggning. Du som kommer i kontakt med en brandlarmsanläggning och ska utföra prov och bortkoppling.

Syfte

Att lära sig vad en anläggningsskötare för en brandlarmsanläggning har för ansvar och skyldigheter. Lära sig hur en brandlarmsanläggning fungerar och vad som orsakar onödiga larm.

Kursinnehåll

 • Vad gör en anläggningsskötare?
 • Systematiskt brandskyddsarbete – SBA
 • Övning om Brandskydd: förebyggande, skadebegränsande, upptäckande och släckande
 • Regler: SBF 110
 • Detektion: värme, flam och rök
 • Systemuppbyggnad
 • Underhållsavtal och provning
 • Onödiga larm
 • Bortkoppling i olika anläggningstyper
 • O-ritningar
 • Övningar

Kurslängd

Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.