Utbildning: Egenkontrollant Brandskydd

 Denna kurs vänder sig till brandskyddskontrollanter.

Mål

Brandrisker ska upptäckas och åtgärdas samt brandskyddsutrustning fungera.

Målgrupp

Blivande och de som redan är brandskyddskontrollanter.

Syfte

Att få kunskaper kring hur egenkontroll av brandskydd och utrustning kan bedrivas.

Kursinnehåll

  • Lagar och bestämmelser
  • Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
  • Kontrollsystemet
  • Drift och kontrollmetoder av olika objekt
  • Riskidentifiering och riskbedömning
  • Dokumentation och uppföljning

Kurslängd

Kursen omfattar en halvdag (4 tim).

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?