Heta arbeten

Heta arbeten är en utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningens utbildningsplan. 

Kursen är utformad enligt Svenska brandskyddsföreningens normer och består av både teoretiska och praktiska moment.

Mål

Att ge kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid ”heta arbeten”, att undvika brand i samband med arbeten som innebär uppvärmning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som utför heta arbeten. Med heta arbeten avses alla jobb som utförs med verktyg som förorsakar uppvärmning eller gnistbildning, exempelvis svetsning, lödning, skärbränning och rondellslipning.

Syfte

Samtliga deltagare ska ges kunskaper som ger behörighet och tillstånd att bevaka samt utföra heta arbeten. Certifikat för heta arbeten utfärdas till samtliga deltagare efter genomförd kurs och godkännande av Svenska brandskyddsföreningen.

Kursinnehåll

  • Lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Tillståndslistan
  • Riskbedömning
  • Förebyggande brandskydd
  • Släckredskap
  • Praktisk övning i brandsläckning
  • Säker gashantering och larmning
  • Tätskikt tak/balkong

Kurslängd

 Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.