Heta arbeten

Heta arbeten är en utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningens utbildningsplan. 

Arbetar du med brandfarliga arbeten som orsakar uppvärmning eller gnistor? För dig som utför arbeten med risk för brand kräver försäkringsbolagen att giltigt tillstånd finns. Exempel på brandfarliga arbeten kan vara svetsning, lödning, skärning eller takarbete.

Utbildningen är framtagen av Brandskyddsföreningen. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats är utbildade och har certifikat.

Mål

Efter genomförd utbildning ska du ha kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Heta Arbeten. De ska också få förståelse för risksituationer på just din arbetsplats och direkt kunna tillämpa kunskaperna i ditt arbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som utför, ger tillstånd eller är brandvakt vid heta arbeten.

Innehåll

  • Lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Tillståndslistan
  • Riskbedömning
  • Förebyggande brandskydd
  • Släckredskap
  • Praktisk övning i brandsläckning
  • Säker gashantering och larmning
  • Tätskikt tak/balkong

Tidsåtgång

1 dag

Intyg

Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett personligt intyg. Intyget är giltigt i 5 år.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.