Brandfarliga Arbeten-utbildning

Utbildning i Brandfarliga Arbeten för alla som arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser.

Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier. Utbildningen följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté och uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. Deltagande på utbildning och godkänt certifieringstest ger ett certifikat med giltighetstid i fem år.

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

 

 

Mål

Brand ska inte uppstå i samband med att arbeten som medför uppvärmning utförs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid arbeten i brandfarliga miljöer.

Syfte

Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter arbeten i brandfarliga miljöer.

Kursinnehåll

 • Lagstiftning och försäkringar
 • Brandkunskap
 • Förebyggande brandsäkerhet
 • Riskhantering
 • Säkerhetsregler
 • Praktisk släckövning
 • Övningsuppgifter
 • Certifieringstest

Tidsåtgång

Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Länkar


Kontakta oss


Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet. 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 


Mål


Brand ska inte uppstå i samband med att arbeten som medför uppvärmning utförs.

Målgrupp


Kursen vänder sig till alla som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid arbeten i brandfarliga miljöer.


Syfte


Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter arbeten i brandfarliga miljöer.


Kursinnehåll


 • Lagstiftning och försäkringar
 • Brandkunskap
 • Förebyggande brandsäkerhet
 • Riskhantering
 • Säkerhetsregler
 • Praktisk släckövning
 • Övningsuppgifter
 • Certifieringstest

Tidsåtgång


Kursen omfattar en heldag.


Dokument

LänkarKontakta oss


Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet. 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.