Brandfarliga Arbeten-utbildning

Utbildning i Brandfarliga Arbeten för alla som arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser.

Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier. Utbildningen följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté och uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. Deltagande på utbildning och godkänt certifieringstest ger ett certifikat med giltighetstid i fem år.

 

Mål

Brand ska inte uppstå i samband med att arbeten som medför uppvärmning utförs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid arbeten i brandfarliga miljöer.

Syfte

Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter arbeten i brandfarliga miljöer.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter
  • Certifieringstest

Tidsåtgång

Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Länkar

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Denna utbildning går att genomföra på distans via vårt digitala klassrum.


Digitalt Klassrum

tis 25 maj Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
7 platser kvar
ons 09 jun Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
19 platser kvar
ons 23 jun Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
20 platser kvar

Öppna kurstillfällen