Utrymningsövning

 Praktisk övning i att utrymma en byggnad eller anläggning.

Övningen anpassas efter era specifika förutsättningar i respektive lokaler/verksamhet/anläggning. Övningen kombineras med fördel med utbildning i grundläggande brandskydd.

Mål

Att utrymning av aktuell byggnad/anläggning/lokaler ska kunna genomföras tillfredsställande i händelse av brand eller annan olycka, utan skada på liv och hälsa.

Målgrupp

Övningen vänder sig till företag, skolor och andra verksamheter där flertalet människor vistas.

Syfte

Att möjliggöra träning av intern organisation och rutiner för utrymning.

Kursinnehåll

Anpassad utrymningsövning på er arbetsplats.

Kurslängd

Övning och genomgång omfattar ca 2 timmar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?

Filmklipp

Tips!

Gör utrymningsövningen mer realistisk med en rökalstrare.