E-learning: Fallskydd grund

De teoretiska förkunskaperna i Fallskydd Grund kan erhållas som E-Learning. I vår E-learning genomförs utbildningen den tid som passar deltagaren bäst. Prestos E-learning kan göras med smartphone, surfplatta eller dator.

Utbildningen bör och kan med fördel kombineras med praktiska övningar, då bokas tid för praktiskt genomförande på någon av våra fysiska utbildningsplatser eller att vi kommer ut på plats hos er, med en av våra mobila fallskyddsanläggningar. I de praktiska övningarna får deltagarna arbete med selar, fallskyddsblock, stödlinor, arbete i stege, arbetspositionering på tak samt räddning av nödställd.

När E-Learning bokats skickas ett mejl till deltagarens e-postadress med inloggningsuppgifter till den interaktiva utbildningsportalen där utbildningen genomförs. Utbildningen är öppen dygnet runt i två veckor.

Utbildningen består av flertalet moment samt slutprov. Total uppskattad tidsåtgång för genomförande av E-learning ca 1 timme, samtliga delmoment, arbetsuppgifter samt teoretiskt slutprov inkluderat. Deltagaren får efter avslutad E-Learning med godkänt resultat på provet ett intyg som tas med och uppvisas för instruktören vid det praktiska momentet.

Att undvika olyckor och personskador i samband med arbete där det föreligger risk för fall till lägre nivå.

Alla som arbetar eller ska börja arbeta med en personlig fallskyddsutrustning.

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra arbete där det föreligger risk för fall till lägre nivå.

E-Learning/teori ca 1 timme. Praktik ca 3-4 timmar.