E-Learning: Fallskydd grund

De teoretiska förkunskaperna i Fallskydd Grund kan erhållas som E-Learning. I vår E-Learning genomförs utbildningen den tid som passar deltagaren bäst. Prestos E-Learning kan göras med smartphone, surfplatta eller dator.

Utbildningen bör och kan med fördel kombineras med praktiska övningar, då bokas tid för praktiskt genomförande på någon av våra fysiska utbildningsplatser eller att vi kommer ut på plats hos er, med en av våra mobila fallskyddsanläggningar. I de praktiska övningarna får deltagarna arbete med selar, fallskyddsblock, stödlinor, arbete i stege, arbetspositionering på tak samt räddning av nödställd.

Kursinnehåll

 • Känna till innehållet i lagar och föreskrifter beträffande fallrisker
 • Känna till olika typer av fallskydd
 • Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av
 • Förstå falldämparens funktion
 • Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning
 • Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egenkontroll, evakuering/räddning)
 • Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning
 • Kunna genomföra en räddning av en nödställd

Praktiska moment

Med våra mobila utbildningsplattformar kvalitetssäkrar vi att alla får samma utbildningskvalitet oavsett var i landet ni är lokaliserade. Vi kommer ut med övningsanläggningen till dig och dina medarbetare. Prestos ”fallskyddsrigg” iordningsställs på lämplig plats (parkering eller annan motsvarande öppen yta utomhus alt. inomhushall, lagerlokal, med minsta takhöjd 6meter).

På den mobila övningsanläggningen kan medarbetarna under säkra förhållanden utföra alla övningar.

 • Arbete med fallskydd
 • Arbete på sluttande tak
 • Hänga i sele 
 • Arbete med block & stödlina
 • Klättring, säkring & räddning i stege
 • Arbete i fasta system (horisontella/vertikala)
 • Räddning av nödställd (räddning över kant)
 • Räddning nerfirning vid nödläge

Information E-Learning

När E-Learning bokats skickas ett mejl till deltagarens e-postadress med inloggningsuppgifter till den interaktiva utbildningsportalen där utbildningen genomförs. Utbildningen är öppen dygnet runt i två veckor. Utbildningen består av flertalet moment samt slutprov. Total uppskattad tidsåtgång för genomförande av e-learning ca 3 timmar, samtliga delmoment, arbetsuppgifter samt teoretiskt slutprov inkluderat. Deltagaren får efter avslutad E-Learning med godkänt resultat på provet ett intyg som tas med och uppvisas för instruktören vid det praktiska momentet.

Mål

Att undvika olyckor och personskador i samband med arbete där det föreligger risk för fall till lägre nivå.

Målgrupp

Alla som arbetar eller ska börja arbeta med en personlig fallskyddsutrustning.

Syfte

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra arbete där det föreligger risk för fall till lägre nivå.

Tidsåtgång

E-Learning/teori ca 2-3 timmar. Praktik ca 3-4 timmar.

Dokument

Boka E-Learning

Fyll i formuläret nedan för att skicka en utbildningsförfrågan.
Vi behandlar er förfrågan snarast.

Laddar...

Genom att använda formuläret godkänner du att vi hanterar dina uppgifter enligt vår integritetspolicy. Vill du inte använda formuläret hittar du istället våra kontaktuppgifter här.

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.