E-learning: Grundläggande brandskydd

Gör din utbildning var du vill när du vill. Prestos E-learning i Grundläggande Brandskydd finns med anpassning för dig och din verksamhet.

I utbildningen får du lära dig om brandrisker, det förebyggande arbetet och utrymningssäkerhet i till exempel vårdhem och hälsocentraler, butiker och gallerior, industrier och verkstäder, skolor och förskolor eller på kontoret. När du startar din utbildning börjar du med att välja anpassning.

Målet med utbildningen är att du ska kunna förebygga bränder och skador på liv och egendom.  

Kursen vänder sig till alla människor och anpassas till deltagarnas specifika riskmiljöer på respektive företag/arbetsplats.

Kursen består av teoretiska moment via webbaserat system.

  • Brandteori
  • Förebyggande brandskydd – tekniskt och organisatoriskt brandskydd
  • Åtgärder vid brand – handlingsplan
  • Utrymningssäkerhet
  • Släckutrustning, dess funktion och handhavande

Kursen beräknas ta cirka 1 timme.

Komplettera gärna din utbildning med praktisk träning i brandsläckning. Vi erbjuder träning med laserdriven brandsläckare som är autentisk med vanliga handbrandsläckare där ni genomför släckning mot en portabel skärm med digitala lågor (BullsEye). Dessa övningar kan med stor fördel genomföras på er arbetsplats i er specifika miljö.