El-termograför

Ett fel i en elektrisk anläggning börjar oftast med att temperaturen stiger men med hjälp av en termografi kan du finna felen i god tid och åtgärda dem innan driftstopp eller brand uppstår.

Att finna felen gör du genom att termografera sin elanläggning och på så sätt hitta onormala varmgångar i dess elektriska komponenter.

Efter avslutad utbildning har du lärt dig grunderna i infraröd teknik samt att hantera kamera och inställningar under olika villkor för att kunna göra en korrekt analys av mätsituationen för att kunna identifiera möjliga felkällor.

Utbildningen är för dig som vill kunna utföra termografi av olika typer av elanläggningar, för att i förebyggande syfte kunna förhindra oplanerade driftstopp, förebygga bränder eller planera underhållsåtgärder. För att få gå utbildning behöver du ha erfarenhet av arbete på elanläggning, exempelvis som elektriker, drift- & underhålls-tekniker, processingenjörer, besiktningsmän osv. inom elinstallation, industri & elnätsanläggningar.

Denna utbildning går att genomföra på distans.

DAG 1 – GRUNDLÄGGANDE TERMOGRAFI

 • Introduktion.
 • Värmekamerans delar och funktioner.
 • Hur tar man bra bilder, Kvalitativ.
 • Vanliga parametrar för temperaturmätning, Kvantitativ.
 • Praktiska övningar med kameran.
 • Analys i programvara.
 • Värmelära, Konduktion.

DAG 2 – EL- TERMOGRAFI

Eltermografi grunder

 • Principen bakom eltermografi.

Värmemönster

 • Vanliga värmemönster i elanläggningar.
 • Avvikelsers/Felens värmemönster.

Avvikelser och klassificering

 • Finna och bestämma typiska fel.
 • Klassificering av avvikelser.

Labborationer

 • Praktiska mätningar elanläggningar.

Workflow

 • Rapportens olika delar.

2 dagar.