El-termograför

Ett fel i en elektrisk anläggning börjar oftast med att temperaturen stiger men med hjälp av en termografi kan du finna felen i god tid och åtgärda dem innan driftstopp eller brand uppstår. Att finna felen gör du genom att termografera sin elanläggning och på så sätt hitta onormala varmgångar i dess elektriska komponenter.

Denna utbildning ger dig kunskap i hur du utför och analyserar eltermografi. Du får också förståelse för infraröd teknik samt hur du hanterar kameran och inställningarna.

Mål

Efter avslutad utbildning har du lärt dig grunderna i infraröd teknik samt att hantera kamera och inställningar under olika villkor för att kunna göra en korrekt analys av mätsituationen för att kunna identifiera möjliga felkällor.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som vill kunna utföra termografi av olika typer av elanläggningar, för att i förebyggande syfte kunna förhindra oplanerade driftstopp, förebygga bränder eller planera underhållsåtgärder. För att få gå utbildning behöver du ha erfarenhet av arbete på elanläggning, exempelvis som elektriker, drift- & underhålls-tekniker, processingenjörer, besiktningsmän osv. inom elinstallation, industri & elnätsanläggningar.

Utbildning på distans

Denna utbildning går att genomföra på distans.

Innehåll

DAG 1 – GRUNDLÄGGANDE TERMOGRAFI

 • Introduktion
 • Värmekamerans delar och funktioner
 • Hur tar man bra bilder, Kvalitativ
 • Vanliga parametrar för temperaturmätning, Kvantitativ
 • Praktiska övningar med kameran
 • Analys i programvara
 • Värmelära, Konduktion

DAG 2 – EL- TERMOGRAFI

Eltermografi grunder

 • Principen bakom eltermografi

Värmemönster

 • Vanliga värmemönster i elanläggningar
 • Avvikelsers/Felens värmemönster

Avvikelser och klassificering

 • Finna och bestämma typiska fel
 • Klassificering av avvikelser

Labborationer

 • Praktiska mätningar elanläggningar

Workflow

 • Rapportens olika delar

Tidsåtgång

2 dagar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.