Elsäkerhet vid arbete – E-learning

Kurs för elektriker eller servicetekniker som arbetar där det finns elektrisk fara, för att de ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna. Utbildningen följer Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50110-1.

Utbildningen hette tidigare Skötsel av elanläggningar eller Avdelning C.

Mål

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha fått den teoretiska kunskap som krävs för att utföra elarbeten på ett säkert sätt i de vanligaste förekommande typerna av elanläggningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar som elektriker eller servicetekniker på elektriska anläggningar och utrustningar, samt personal som arbetsleder dessa. Utbildningen är även lämplig för innehavare av elanläggningar (exempelvis produktionsindustrier) för att kunna fastställa elsäkerhetsorganisationer och tillträdesregler.

Förkunskaper

Vana vid att jobba i elektriska anläggningar eller elektriska utrustningar krävs.

Kursinnehåll

Utbildningen går igenom vilka krav som ställs i föreskrifter och i senaste utgåvan av standarden (släppt 2017) när man bygger en ny elanläggning, alternativt när man gör ändringar eller utvidgar en befintlig elanläggning.
• ELSÄK-FS 2008:1 – Elsäkerhetsverkets föreskrift om hur
elanläggningar ska vara utförda
• Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3: Uppbyggnad och struktur
• Ändringar från tidigare utgåva
• Felskydd och Basskydd
• Jordfelsbrytarkrav
• Frånkopplingstider vid jordfel
• Skyddsutjämning

Kurslängd

1 dagar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Laddar...

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.