ESA Fackkunnig

Utbildning som går igenom ESA, energibranschens gemensamma säkerhetsanvisning för att undvika olyckor orsakade av elektricitet. ESA är ett sätt för elnätsbranschen att följa arbetsmiljölagen och är branschens anpassning av Svensk Standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar.

Grundutbildningen är för dig som aldrig har gått en ESA Fackkunnig-utbildning innan. Repetitionsutbildningen är för dig som redan gått grundutbildningen. Repetitionsutbildning ska genomföras minst var tredje år.

Utbildningen är för dig som arbetar i elanläggningar där man tillämpar ESA, till exempel entreprenörer som utför arbete åt nätbolag.

Efter avslutad utbildning så är målsättningen att deltagaren har förståelse för att undvika elektriska risker.

Utbildningen går bland annat igenom de två publikationerna ESA Grund och ESA Arbete, hur riskhantering ska göras, hur elsäkerhetsorganisationen med de olika rollerna (eldriftledare, elsäkerhetsledare, kopplingsbiträde etc.) ser ut i en ESAanläggning, samt hur dessa kommunicerar med varandra på ett säkert sätt.

  • ESA-Grund:19 och ESA-Arbete:19.
  • Redogörelse för olika ansvar och ansvarsroller.
  • Riskhantering – riskbedömning och riskbehandling.
  • Elsäkerhetsledarens funktion, eldriftledare, kopplingsledare med mera.
  • Elfaran, strömgenomgång och ljusbåge.
  • Val av arbetsmetod samt arbete utan, med och nära spänning.
  • Skötselåtgärder.
  • Säker kommunikation.

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov.

Intyg på godkänd ESA utbildning får tas del utav efter avslutad utbildning. Utbildningen ska repeteras minst var tredje år.

2 dagar.