ESA Fackkunnig

Kurs som går igenom ESA, energibranschens gemensamma säkerhetsanvisning för att undvika olyckor orsakade av elektricitet. ESA är ett sätt för elnätsbranschen att följa arbetsmiljölagen och är branschens anpassning av Svensk Standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna ha fått tillräckliga kunskaper för att undvika elektriska risker vid åtgärder
i starkströmsanläggningar. Dessutom får deltagarna ökad kunskap beträffande elolycksfall, arbetsmetoder och ansvarsfrågor.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar i elanläggningar där man tillämpar ESA, till exempel entreprenörer som utför arbete åt nätbolag. Enligt gällande föreskrift från Elsäkerhetsverket behöver man utbildning för att undgå de faror som elen kan utgöra.
Arbetsgivaren ansvarar för att alla anställda har tillräckliga kunskaper.

Syfte

Utbildning på distans

Denna utbildning går att genomföra på distans.

Kursinnehåll

Utbildningen går bland annat igenom de två publikationerna ESA
Grund och ESA Arbete, hur riskhantering ska göras, hur elsäkerhetsorganisationen med de olika rollerna
(eldriftledare, elsäkerhetsledare, kopplingsbiträde etc.) ser ut i en
ESA-anläggning, samt hur dessa kommunicerar med varandra på ett säkert sätt.
• ESA-Grund:19 och ESA-Arbete:19
• Redogörelse för olika ansvar och ansvarsroller
• Riskhantering – riskbedömning och riskbehandling
• Elsäkerhetsledarens funktion, eldriftledare, kopplingsledare med mera
• Elfaran, strömgenomgång och ljusbåge
• Val av arbetsmetod samt arbete utan, med och nära spänning
• Skötselåtgärder
• Säker kommunikation


Utbildningen avslutas med ett
kunskapsprov.

Kurslängd

2 dagar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.