ESA Instruerad person

Utför du arbete i någon form av icke elektriskt arbete eller i närheten av en elektrisk anläggning? Exempelvis städning och målning i driftrum, montering av stängel runt anläggningar, service av släckutrustning, röjning, gräsklippningkabelförläggning mm. Då är denna utbildningen för dig!

Denna utbildning ersätter tidigare ESA tillträde.

Utbildningen vänder sig till dig som är icke fackkunnig personal som ska utföra självständigt icke elektriskt arbete där det finns en elektrisk fara, t ex. vid verksamhet i driftrum och ställverk. Utbildningen vänder sig också till dig som utför arbete under ledning av fackkunnig elsäkerhetsledare, elanläggningsansvariga och eldriftledare.

Efter genomförd utbildning har du kunskap hur du undviker olyckor och personskador vid arbete i eller i närheten av elanläggning. Du får också ta del av publikationen ESA Instruerad Person.

• Elektriska faran.
• Funktioner (roller) i en ESA-organisation.
• Säkerhetsavstånd vid icke-elektriskt arbete.
• Säkerhetsåtgärder.
• Riskhantering.
• Tillträdeshantering.
• Arbetsmetoder.

1 dag.