Level 1 Certifierad termograför

Enligt ISO 18436-7. En certifieringskurs som består både utav grunderna och fördjupning inom termografi. Under utbildningen går man igenom de vanligaste applikationerna inom eltermografi och byggtermografi där stor vikt läggs på praktiska laborationer på utrustning som är byggd för att simulera verkliga förhållanden.

Mål

Målsättningen är att deltagarna ska lära sig både grunder och fördjupningar inom infraröd teknik, och att man som professionell konsult eller tekniker ska kunna hantera kameran, tekniken och utföra analyser under en mängd av olika villkor och kunna arbeta i förbyggande syften. Man ska även kunna göra korrekta bedömningar av utförandet, mätsituationen och temperaturmätningar på fältet samt lära sig att identifiera möjliga felkällor.

Målgrupp

Kursen är framtagen för de som vill bli professionella termograförer och som vill ha både en grundkurs samt en fördjupning inom termografitekniken. Utbildningen består utav en ordentlig genomgång av termografi med mycket övningstid och laborationer. Under en Level 1-kurs består 25% av tiden av praktiska laborationer med mätningar på elutrustning samt simulerade klimatskal på byggnadskonstruktioner med tillhörande dokumentation.

Utbildningen har specifik inriktning på bygg och eltermografi där deltagaren även har möjlighet att certifiera sig enligt SBF Norm 1031:2 Termograför elanläggning.

Syfte

Utbildning på distans

Denna utbildning går att genomföra på distans.

Kursinnehåll

Dag 1
• Introduktion
• Värmekamerans delar och funktioner
• Värmelära
• Demonstrationer och test

Dag 2
• Värmeöverföring
• Strålningslära
• Tolkning värmebilder
• Analys tekniker värmebilder
• IR som förebyggande underhåll
• Demonstrationer och test

Dag 3
• Infraröda mättekniker
• Applikationer och besiktningar
• Eltermografi
• Varför uppstår fel
• Värmemönster
• Normal temperatur
• Typiska fel
• Prioritet
• Exempel
• Byggtermografi

Byggtermografi
• Förutsättningar
• Klimatskal
• Värmemönster
• Typiska fel
• Demonstrationer och test
• Undersökningar och rapporter
• Programvara för analys

Dag 4
• Laborationer, Lab manual
• Mätningar på skarp utrustning
• Examen och certifiering

Kurslängd

4 dagar.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper.

Certifikat/intyg

Deltagare som klarar kursen med examen samt uppfyller alla relevanta krav kommer att få ett diplom, certifikat och ID-kort.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.