Schemaläsning och felsökning

Kursen är en praktisk elteknikutbildning som ger dig kunskaper om tolkning och läsning av olika elscheman så att du kan utföra felsökning i elutrustningar och elanläggningar på ett snabbt och effektivt sätt. Metodisk felsökning och praktiska felsökningsövningar gör att du har direkt nytta av kursen i ditt dagliga arbete.

Mål

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna bedriva felsökning efter schema i elektriska utrustningar.

Schemasymboler och olika typer aveldokumentation gås igenom liksom felsökningsmetodik och mätteknik.

Praktisk felsökning i elektriska manöverkretsar och schemaläsningsövningar utgör en väsentlig del av kursen.

Förkunskaper

  • Genomgången kurs
  • Praktisk elteknik för VA
  • Praktisk elteknik för mekaniker
  • Praktisk elteknik för fastighetsskötare eller motsvarande kunskaper

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till personal som behöver kunna läsa och tolka schema samt att felsöka efter schema.

Kursinnehåll

• Introduktion
• Repetition ellära
• Kretsschemats funktion och uppbyggnad samt symboler
• Övrig eldokumentation
• Referensbeteckningssystem
• Felsökningsmetodik och mätteknik
• Schemaläsningsövningar (teoretiska)
• Felsökning i elektriska manövrar

Kurslängd

2 dagar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.