Utbildning: Arbete i slutet utrymme – repetition

När arbetsplatsen är svår att utrymma krävs det enligt lag en evakueringsplan och medel för att kunna evakuera. Utbildningen ger både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

”På arbetsplatser som annars skulle vara mycket svåra att utrymma, ska särskilda åtgärder vidtas som säkerställer möjligheterna till utrymning.” (AFS: 2009:2 76 § Arbetsplatsens utformning).

Mål

Att undvika olyckor och personskador i samband med arbete i utrymmen som är svåra att utrymma.

Målgrupp

Alla som utför arbeten i utrymmen som är svåra att utrymma.

Syfte

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra arbete i och evakuera ur ett slutet utrymme.

Kursinnehåll

  • Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande slutna utrymmen och arbetsplatser som är mycket svåra utrymma.
  • Känna till och kunna hantera olika typer av evakueringsutrustning.
  • Känna till olika arbetsmetoder för inträde i och utträde ur slutna utrymmen.
  • Kunna vidta rätt åtgärder vid räddning av en med 

Kurslängd

Kursen omfattar en heldag.

Förkunskaper

Grundkurs Fallskydd (1 dag)

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?