GWO Säkerhetsutbildning Vindkraft

 Utbildningen är framtagen av Global Wind Organization (GWO), som är en sammanslutning av de ledande aktörerna i branschen. Alla medlemmar i GWO är eniga om att standarden för utbildningen uppfyller de kunskapsbehov som krävs för personal verksam inom vindkraftsindustrin. Den här utbildningen följer GWO-standard och ger certifiering i enlighet med dessa krav.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar i vindkraftsmiljö.

Mål

Att undvika olyckor och personskador i samband med arbete inom vindkraftsindustrin.

Kursinnehåll

  • Första hjälpen – 2 dagar
  • Brandskydd – halv dag
  • Ergonomi – halv dag
  • Arbete på höjd – 2 dagar

Tidsåtgång

 Kursen omfattar 40 timmar.

Syfte

Deltagaren ska få kännedom om de risker som kan uppstå vid arbete inom vindkraftsindustrin och hur dessa kan förebyggas. Deltagaren ska även kunna hantera en nödsituation genom korrekt användning av nödutrustning och räddningsmetoder. 

Förhandskrav

Enligt Arbetsmiljöverket, AFS 2006:6 och AFS 2005:6 krävs en tjänstbarhetsbedömning vid höghöjdsarbete. Ett så kallat mast- och stolpintyg. Detta skall kunna visas för kursledare vid kursstart.
Observera att kursdeltagaren skall vara fullt frisk vid kurstillfället.

För att kunna delta på kursen krävs att kursdeltagaren har ett personligt WINDA ID. Detta är ett krav från GWO. Tryck här för att skapa ID.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

mån 01 - fre 05 mar Piteå
08:00 - 16:00
3 platser kvar

Saknas öppna kurstillfällen?