Stolpe Grundutbildning

”Arbetstagare som anlitas till mast- och stolparbete skall ha genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning för sådant arbete. Innan en arbetsgivare första gången anlitar en arbetstagare för arbete i mast eller stolpe skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har genomgått tillräcklig utbildning och har de kunskaper som behövs för arbetet.” (AFS 2000:6 12 §)

Mål

Att undvika olyckor och personskador i samband med stolparbete.

Målgrupp

Alla som arbetar eller ska börja arbeta med stolparbeten.

Syfte

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra ett stolparbete, klättra med rätt teknik och nedta nödställd.

Kursinnehåll

  • Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande stolparbete.
  • Kunna klättra i en stolpe på ett säkert
  • Kunna vidta förstahandsåtgärder vid en olycka.
  • Känna utföra nedtagning av skadad från mast.

Kurslängd

Kursen omfattar en heldag.

Förkunskaper

Grundkurs Fallskydd (1 dag)

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?