Hjärt-Lungräddning HLR Utbildning

Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp, endast 500 överlever. Att kontrollera andningen, göra bröstkompressioner och inblåsningar kan vara skillnaden på liv och död. Hjärt- och lungräddning är en behandling som hjälper oss att rädda liv innan professionell hjälp anländer. Utöver hjärt- och lungräddning hjälper hjärtstartarten till. I den här HLR-utbildningen får du lära dig använda en sådan.

Vår utbildning i Hjärt- och lungräddning, även kallat HLR, ger dig som kursdeltagare kunskaper för att kunna konstatera hjärtstopp, genomföra hjärt- och lungräddning med hjärtstartare, placera person i stabilt sidoläge samt vidta åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen utförs enligt aktuella, evidensbaserade riktlinjer från HLR-rådets standardiserade utbildningsprogram och kvalitetspolicy (Svenska rådet för hjärt-lungräddning). Kursen är i 2 timmar och består av både teoretiska och praktiska moment.

Mål

Att öka chanserna för personer som drabbats av hjärtstopp att överleva samt minska de negativa följderna av händelsen.

Målgrupp

Detta är en grundläggande utbildning som alla bör ha, därför vänder sig kursen till samtliga människor.

Syfte

Kursdeltagarna ska ges kunskaper för att kunna konstatera hjärtstopp, genomföra hjärt- och lungräddning med hjärtstartare, placera person i stabilt sidoläge samt vidta åtgärder vid luftvägsstopp.

Kursinnehåll

  • Kontrollera livstecken
  • Konstatera hjärtstopp
  • Larmrutiner
  • Hjärt-lungräddning (HLR)
  • Använda hjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Lägga en person i stabilt sidoläge

Förhandskrav

 Inga förkunskapskrav.

Antal deltagare

Maximalt 12 personer per utbildningstillfälle.

Kurslängd

Kursen omfattar 2 timmar.

Dokument

Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?

Filmklipp