Hjärt-Lungräddning HLR Utbildning

Räddningen för den som drabbas av hjärtstopp kan vara hjärt-lungräddning med hjärtstartare. I den här HLR-utbildningen får du lära dig använda en sådan.

Utbildningen utförs enligt aktuella, evidensbaserade riktlinjer från HLR-rådets standardiserade utbildningsprogram och kvalitetspolicy (Svenska rådet för hjärt-lungräddning). Kursen består av både teoretiska och praktiska moment.

Mål

Att öka chanserna för personer som drabbats av hjärtstopp att överleva samt minska de negativa följderna av händelsen.

Målgrupp

Detta är en grundläggande utbildning som alla bör ha, därför vänder sig kursen till samtliga människor.

Syfte

Kursdeltagarna ska ges kunskaper för att kunna konstatera hjärtstopp, genomföra hjärt- och lungräddning med hjärtstartare, placera person i stabilt sidoläge samt vidta åtgärder vid luftvägsstopp.

Kursinnehåll

  • Kontrollera livstecken
  • Konstatera hjärtstopp
  • Larmrutiner
  • Hjärt-lungräddning (HLR)
  • Använda hjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Lägga en person i stabilt sidoläge

Förhandskrav

 Inga förkunskapskrav.

Antal deltagare

Maximalt 12 personer per utbildningstillfälle.

Kurslängd

Kursen omfattar 2 timmar.

Dokument

Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?

Filmklipp