Krishantering

Vid livshotande olycka, att bli utsatt för hot och/eller våld eller vid andra traumatiskahändelser kan psykologisk första hjälpen, även kallat Krishantering, vara avgörande för att på sikt hjälpa den naturligaåterhämtningen.

Hur önskar du genomföra utbildningen?