Fordonsmonterad kran

Det ställs idag stora krav på de som hanterar gods med lastbilsmonterade kranar, oavsett vilken kategori. För att lyftarbetet ska fungera säkert och effektivt krävs kunskap om kranens konstruktion och underhåll, stabilitet, tyngdpunkter och krafter, säkerhetsregler samt naturligtvis förmågan att köra kranen och koppla last.

De som på transportavtalets yrkesområde hanterar en kran som är monterad på en lastbil med totalvikt över 3 500 kg ska ha ett yrkesbevis som utfärdats av TYA. Samma sak gäller om du jobbar med kran monterad på släpvagn och dragen av en lastbil med totalvikt på över 3 500 kg.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med, eller på annat sätt kommer i kontakt med, fordonsmonterad kran.

Efter avslutad utbildning har du kunskapen om fordonsmonterad kran och dess funktion. Du har också förståelsen för hur du undviker olyckor och personskador i arbetet med fordonsmonterad kran.

  • Lagar och föreskrifter
  • Lyftredskaps användning och kontroll
  • Viktbedömning
  • Aktuella AFS
  • Hydrauliksystem
  • Hantering av gods och lastkoppling
  • Hängpanelstyrning, radiostyrning
  • Signalering
  • Uppställning av kran
  • Daglig tillsyn och skötsel

2 dagar.

Utbildningen varierar beroende på förkunskaper.

För att kunna arbeta som förare av lastbilsmonterad kran krävs att du har C-körkort och fyllt 18 år.