Säkra lyft och lasthantering

Flertalet olyckor i samband med lyftarbete beror på felhantering av last eller lyftredskap.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som är engagerade i lyftarbete med stationära och/eller mobila kranar, byggkranar och liknande kranar. Du är exempelvis kranförare, ansvarig arbetsledare, lyftledare eller skyddsombud.

Mål

Undvika olyckor och personskador i samband med lyftarbete.

Kursinnehåll

  • Riskinventering
  • Lagar, föreskrifter och standarder
  • Fortlöpande och daglig tillsyn
  • Planering av lastarbete
  • Lastkoppling och lyftvinklar
  • Kätting, stållinestropp och textilstropp
  • Personlyft med kran och truck
  • Lyftredskap för speciella lyft och hantering av gods
  • Signalering

Tidsåtgång

Kursen omfattar 4 timmar (halvdag).

Syfte

Deltagaren ska ges kunskaper i planering och säkert utförande av lyftarbete.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Saknas öppna kurstillfällen?