E-learning: Säker schakt

Presto lanserar E-learning i Säker schakt. Det innebär alltid en risk att gräva i jord. Även vid mindre schakter kan man få jordmassor över sig vid ras eller skred.

Om arbetet inte planeras och genomförs på rätt sätt kan också maskiner och annan utrustning utgöra en risk. Alla som är inblandade i schaktarbete behöver kunskaper om hur arbetet ska planeras och genomföras samt vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas. Prestos nya utbildning ger kunskaper om krav som ställs och hur arbete kan ske säkert.

Den som leder eller sysselsätts i schaktarbete.

Känna till risker och hur olika jordarter ger olika förutsättningar för ett säkert schaktarbete. Veta vilka krav som ställs och hur arbetet kan ske säkert.

  • Lagar och regler
  • Risker
  • Rollen Schaktansvarig
  • Jordarter
  • Arbetsmetoder
  • Utförande av schaktarbete

Ca 45 minuter.