Exempel på fordon som kräver förare med kompetens enligt steg 1.2 är:

 • Personbilar som används i exempelvis projekteringsarbete, trafikdirigering.
 • Fordon som används för transporter, exempelvis lastbilar. Som väghållningsarbete räknas utförandet i samband med lastning eller lossning av fordon. Själva transporten räknas inte till väghållningsarbete.
 • Motorredskap och traktorer som används i exempelvis beläggningsarbeten, schakter.

Exempel på arbeten som kräver steg 1.3 kompetens är:

 • Utför vaktarbete, anläggningsarbete, beläggningsarbete, eller arbetar med trafikanordningar under ledning av Ceritifierad person enligt Steg 2.2
 • Utför servicearbeten I eller på anläggningar.
 • Är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordningar, räcken.

 • Allmän Grundkompetens – Steg 1.1
 • Grundkompetens för att framföra väghållningsfordon – Steg 1.2
 • Grundkompetens för att få utföra vägarbete – Steg 1.3
 • Personal kan efter denna utbildning utföra arbetsuppgifter under ledning av certifierad personal enligt Steg 2.2
 • Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 1&2 (Enligt TRVK 2012:86)
 • Detta kompetensupplägg kan även vara ett förkunskapskrav enligt Steg 2.1, T ex framföra TMA-fordon mm.

När du bokat webbutbildningen skickas ett mail ut till dig med inloggningsuppgifter till den interaktiva utbildningsportalen där utbildningen genomförs. Kursdeltagare erhåller efter avslutad utbildning intyg på genomgången kurs.

Beräknad tidsåtgång 4-6 timmar