E-learning: Lyftsamordnare

Gör din utbildning var du vill när du vill. Olyckor i samband med lyftarbete sker ofta på grund av felaktigt hanterade redskap, last eller bristande planering.

Som del i det olycksförebyggande arbetet utbildar Presto er i uppgiften att planera och leda lyftoperationer så att de genomförs på ett säkert vis. Utbildningen Lyftsamordnare är framtagen i samarbete med Skanska och ger fördjupad kunskap inom ämnet för att tillgodose detta behov.

Undvika personskador i samband med lyftoperationer.

Kursen vänder sig till personer som ska vara lyftsamordnare i sin yrkesroll.

Minst 18 år. Genomgått följande utbildningar med godkänt resultat: ”Säkrare Lyft -ISO”, ”Första Hjälpen”, ”Fallskydd” (grundutbildningen). God kännedom om Säkra arbetsmetoder för Lyftoperationer samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om lyftoperationer.

  • Allmänt om rollen som lyftsamordnare
  • Arbetsmiljökrav
  • Riskbedömning, rutiner, dokumentation & räddningsplan
  • Planering av lyftoperationer, standardlyft & komplexa lyft
  • Markförhållanden & lyftanordningar
  • Lyftredskap & lyftvinklar

E-learning/digital utbildning. När du bokat utbildningen skickas ett mail till dig med inloggningsuppgifter till den interaktiva utbildningsportalen där utbildningen genomförs. Utbildningen är öppen dygnet runt under 21 dagar. Utbildningen består av fyra huvudsakliga kapitel, efter kapitel två och fyra ska praktiska arbetsuppgifter genomföras och inlämnas till lärare för godkännande, varefter utbildningen kan återupptas. Läraren har en responstid på 2-3 dagar varför utbildningen i praktiken återupptas efter svar från läraren vid ett senare tillfälle, det vill säga deltagaren behöver avsätta minst tre olika tillfällen för att genomgå hela utbildningen. Total uppskattad tidsåtgång för genomförande är 8 timmar, samtliga delmoment, arbetsuppgifter samt slutprov inkluderat.

Digital utbildning. När du bokat utbildningen skickas ett mail till dig med inloggningsuppgifter till den interaktiva utbildningsportalen där utbildningen genomförs. Utbildningen är öppen dygnet runt under 21 dagar. Utbildningen består av fyra huvudsakliga kapitel, efter kapitel två och fyra ska praktiska arbetsuppgifter genomföras och inlämnas till lärare för godkännande, varefter utbildningen kan återupptas. Läraren har en responstid på 2-3 dagar varför utbildningen i praktiken återupptas efter svar från läraren vid ett senare tillfälle, det vill säga deltagaren behöver avsätta minst tre olika tillfällen för att genomgå hela utbildningen. Total uppskattad tidsåtgång för genomförande är 8 timmar, samtliga delmoment, arbetsuppgifter samt slutprov inkluderat.