Arbete på väg – Nivå 3B Trafikdirigering

Kompetenskrav för personer som arbetar med trafikdirigering vid vägarbete.

Du som arbetar eller deltar vid arbete med trafikdirigering på vägarbetsplatsen.

Efter genomförd utbildning uppfyller du de kompetenskrav som krävs för att få arbeta med trafikdirigering vid vägarbete.

4 – 8 timmar beroende på förkunskaper och tidigare erfarenhet.

  • Vägarbeten som regleras.
  • Skyddsanordningar som är tillåtna att använda.
  • Vilka lagar och föreskrifter som skall uppfyllas enligt Arbetsmiljölagen.
  • Skötsel och handhavande av tillfälliga signaler.
  • Trafikvakten agerande och utrustning.
  • Objektsanpassning av TA-skisser utifrån rollen som vakt eller dirigering av trafik.
  • Arbetsmetoder och trafikanternas behov avseende framkomlighet, säkerhet och information.
  • Utmärkning av lotsfordon samt lotsförarens agerande.