Utbildning: Arbete på väg Nivå 3B Vakt

KOMPETENSKRAV FÖR PERSONER SOM ARBETAR MED TRAFIKDIRIGERING VID VÄGARBETE:

(ENLIGT TRVK 2012:86)

Personal som utför vakt- eller lotsarbete vid vägarbete på väg där Trafikverket är beställare ska ha samma kompetens oavsett om man arbetar som vakt, lotsbilsförare eller sköter tillfälliga trafiksignaler 

 KOMPETENS SOM BERÖR FÖLJANDE ÄMNESOMRÅDEN

  •  Fördjupning om vägarbeten som regleras
  • Skyddsanordningar som är tillåtna att använda
  • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt Arbetsmiljöplan
  • Skötsel och handhavande av tillfälliga signaler
  • Trafikvaktens agerande, utrustning och arbetsmiljö
  • Objektsanpassning av TA-skisser utifrån rollen som vakt eller dirigering av trafik
  • Arbetsmetoder
  • Trafikanters behov avseende framkomlighet, säkerhet och information.
  • Utmärkning av lotsfordon samt lotsförarens agerande

Tidsåtgång

4-8tim, beroende förkunskap och praktisk erfarenhet.

Förhandskrav

Nödvändiga förkunskapskrav kan vara: Arbete På Väg Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3) och Arbete På Väg Nivå 1&2 och körkort med behörighet lägst B.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?