Arbete på väg steg 1.1

ALLMÄN GRUNDKOMPETENS

Obligatorisk för all personal som arbetar inom vägområdet eller som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter.

Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 1 (Enligt TRVK 2012:86).

KOMPETENS SOM BERÖR FÖLJANDE ÄMNESOMRÅDEN

 • Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav.
 • Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas, utformning av vägarbetsplatsen.
 • Förstå samband mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
 • Personlig skyddsutrustning.
 • Trafikantbeteende.
 • Hastighet och krockvåld.
 • Information om AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys.
 • Trafikverkets roll som beställare.
 • Arbetsgivarens roll & ansvar, organisation på arbetsplatsen.
 • Väglag, Vägmärkesförordning, Trafikförordning.

EXEMPEL PÅ ARBETEN SOM KRÄVER STEG 1.1 KOMPETENS ÄR

 • Utför vaktarbete, anläggningsarbete, beläggningsarbete, eller arbetar med trafikanordningar under ledning av Ceritifierad person enligt Steg 2.2.
 • Utför servicearbeten I eller på anläggningar.
 • Är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordningar, räcken.

Tidsåtgång

Kursen omfattar en halvdag.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Denna utbildning går att genomföra på distans via vårt digitala klassrum.


Digitalt Klassrum

Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?