Arbete på väg steg 1.3

ARBETE PÅ VÄG STEG 1.3 – ATT UTFÖRA VÄGARBETE

 Grundkompetens för att få utföra vägarbete.

EXEMPEL PÅ ARBETEN SOM KRÄVER STEG 1.3 KOMPETENS ÄR

  • Utför vaktarbete, anläggningsarbete, beläggningsarbete, eller arbetar med trafikanordningar under ledning av Ceritifierad person enligt Steg 2.2.
  • Utför servicearbeten I eller på anläggningar.
  • Är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordningar, räcken.

Tidsåtgång

Kursen omfattar ca 3 timmar.

Förhandskrav

Nödvändiga förkunskapskrav kan vara: Arbete på Steg 1.1. och 1.2.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Denna utbildning går att genomföra på distans via vårt digitala klassrum.


Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?