Arbete på väg – Steg 1.1

Personal som arbetar inom vägområdet, eller som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik eller inte räknas till de som är berörda av passerande fordonstrafik. Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 1 (Enligt TRVK 2012:86).
 • Personal som utför arbetsuppgifter inom vägområdet
 • Personal vid tunneldrivning, bergarbeten i tunnlar
 • Montörer i tunnlar
 • Broarbeten, (armerare, betongarbetare och träarbetare)
 • Mätarbeten
 • De som tillfälligt vistas på arbetsplatsen

Kunskap och förståelse för de allmänna regler och föreskrifter som tillämpas på vägarbetsplatsen.

1-4 timmar beroende på förkunskaper och tidigare erfarenhet.

 • AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys
 • Arbetsgivarens roll
 • Beställarens (Trafikverket) roll
 • Hur en säker vägarbetsplats skapas
 • Skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav
 • Personlig skyddsutrustning
 • Väglag, Vägmärkesförordning, Trafikförordning
 • Hastighet och krockvåld
 • Trafikantbeteende
 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet