Arbete på väg – Steg 1.1

Personal som arbetar inom vägområdet, eller som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik eller inte räknas till de som är berörda av passerande fordonstrafik. Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 1 (Enligt TRVK 2012:86).

Hur önskar du genomföra utbildningen?