Arbete på väg steg 2.1

ARBETE PÅ VÄG STEG 2.1 – KOMPETENSKRAV PÅ FÖRARE AV VISSA VÄGHÅLLNINGSFORDON (CERTIFIERINGSKRAV)

Förberedande utbildning inför Trafikverkets krav på certifiering för förare av väghållningsfordon med skyddsfunktion eller för vissa arbeten med väghållningsfordon. 

Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

Under en övergångsperiod så anser Trafikverket att Certifiering enligt Steg 2.1 även motsvarar krav på kompetens för SIK APV Nivå 2.

CERTIFIERING KRÄVS VID FÖLJANDE ARBETSUPPGIFTER

  • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
  • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar. 

    Kompetens enligt Steg 2.1 rekommenderas även för förare av TMA-fordon även när inte Trafikverket inte är beställare, men arbete utförs på -eller längs med Trafikverkets väg.

Tidsåtgång

 Kursen omfattar en heldag.

Förhandskrav

 Nödvändiga förkunskapskrav kan vara: Arbete på Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3).

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Denna utbildning går att genomföra på distans via vårt digitala klassrum.


Digitalt Klassrum

tis 16 feb 2021 Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Platser kvar
tor 15 apr 2021 Digitalt klassrum
07:00 - 15:00
Platser kvar

Öppna kurstillfällen