Arbete på väg steg 3

CERTIFIERINGSGRUNDANDE UTBILDNING FÖR DEN PERSONAL SOM STYR OCH LEDER ETT ENTREPRENAD- OCH PROJEKTERINGSUPPDRAG FÖR TRAFIKVERKET.

  • Kompetenskravet är riktat till projekterings- och entreprenaduppdrag där Trafikverket är beställare.
  • Utbildningen är avsedd för den personal som utsetts genomföra certifieringsprov på Trafikverkets förarprovskontor och kommer att ansvara för följande arbetsuppgifter.
  • Styra och leda personal i Steg 2 samt utföra arbetsmiljöplaner, riskanalyser, arbetsberedningar m.m
  • Tillvarata trafikanternas behov i samband med projektering, byggande men även i det framtida brukandet.
  • Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom Arbete på väg området.
  • Svarar för aktuell trafikinformation till samtliga trafikanter.
    Deltagare på denna utbildning ges grunderna för certifiering i Steg 3(enligt TRVK 2018:0371)

Tidsåtgång

Beroende på förkunskaper, två dagar.

Förhandskrav

Kompetens enligt Trafikverkets Steg 2.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen