Organisation

                                       

Vi har en totalsyn på brandskydd

Presto-koncernen består av flera bolag, där Presto Industri & Handel Aktiebolag är ägarbolaget. Övriga bolag i koncernen är:

Presto Brandsäkerhet AB är ledande inom brandskydd och utrymning på den nordiska marknaden. Vi täcker stora delar av marknaden genom egna kontor men också via våra samarbetspartners.

Presto Brannteknikk AS och Brann- & Säkerhetsservice AS är våra norska dotterbolag. Verksamheten i vårt bolag i Stavanger, Brann- & Säkerhetsservice AS, är mer inriktad mot “Off-shore”.

Presto Paloturvallisuus Oy heter vårt finska dotterbolag och ligger i Helsingfors.

• I Presto International AB bedrivs försäljning mot de icke-nordiska länderna och här ingår vår produktionsenhet i Kina.

I Norden finns det totalt 300 anställda inom Presto-koncernen.