Stigarledning

Ta brandskyddet till nya höjder!

Höga byggnader ställer unika krav på brandskyddet. Med vår breda kompetens och produktutbud inom brandtekniska installationer, som exempelvis stigarledningar, kan vi erbjuda lösningar för alla typer av fastigheter och verksamheter. Inte minst i höga byggnader!

Presto har lång erfarenhet och stor kunskap om stigarledningskomponenter med tillhörande service. Vi säljer brandarmatur med högsta kvalitet och funktion i åtanke. Luckor och skåp kan specialanpassas och byggas på det sätt som passar våra kunder bäst. Vi erbjuder även konsultation och rådgivning kring stigarledningar och installationer.

 

stigarledning_hoga_byggnader

Varför har man stigarledningar?

Brandbekämpning i höga byggnader förutsätter att det ställs krav på installationer. Detta för att säkerställa räddningstjänstens tillgång till brandvatten. Detta regleras i avsnitt 5:733 i
Boverkets Byggregler: I byggnader med en byggnadshöjd över 24 meter ska tillgången till släckvatten säkerställas. (BFS 2014:3)

Läs mer om Allmänt råd enligt 5:733

 

Stigarledningar byggklossar

Kundanpassade lösningar

Med Prestos breda sortiment är det möjligt att välja rätt produkt för varje behov. Med egen tillverkning i Sverige kan vi ta fram specialanpassade produkter gällande färg, form och funktion. Kontakta oss för mer information, rådgivning och skräddarsydda lösningar för just ert projekt.

 

Färganpassning enligt era önskemål

Ventilskåp och stigarledningsluckor levereras som standard i färgen RAL 9010 vit, men kan fås i andra färger för att bättre passa era lokaler eller för att göras extra tydlig vid brandtillbud. Vanliga färger att använda ur RAL-färgskalan är exempelvis RAL 3020 röd, RAL 7024 grå och RAL 1016 signalgul.

 

Ventilskåp för stigarledningSkåp för utanpåliggande stigarledning

Enligt standard SS 3112 skall in- och uttagsarmatur förläggas bakom låsbar lucka. Vanligtvis förläggs stigarledningen i schakt och då används fasadlucka samt stigarledningslucka. Vid vissa byggnationer förläggs stigarledningen utanpåliggande i trapphus. Vid dessa  installationer kan Prestos ventilskåp användas. Ventilskåp kan beställas i önskad storlek och ursparingar kan göras för stigarledningen så att ventilskåpet kan träs över stigarledningen och armaturen för att sedan sättas fast i bakomvarande vägg.

 

 

 

 


Kopplingar Ventiler
Kopplingar Ventiler Brandposthuvuden
Strålrör Skåp och lådor