Stigarledningar

VÅRT KONCEPT För att underlätta hela processen kring stigarledningar har Presto tagit fram ett unikt koncept. Det nya koncept innebär kompletta in- och uttag som är individuellt förpackade för att underlätta planering, projektering, kalkylering, inköp, logistik och installation. Förenklad hantering och montering som spar dyrbar arbetstid för arkitekter, VVS-konsulter, VVS-grossister och installatörer. Istället för att lägga ansvaret på beställaren att hitta rätt enskild komponent har Presto istället tagit fram färdiga ’paket’ med ett enda artikelnummer för de komponenter som tillsammans bildar ett komplett in- eller uttag. Kort sagt: ett artikelnummer, en förpackning, en leverans!
Johan Björnfot

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520361

Magnus Pegefelt

Key Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520029

Anders Cederholm

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520063

Brandposter/Stigarledningar

Slinga

[email protected]

010-45 20 100

Kategorier inom stigarledningar

Vi säljer brandarmatur med högsta kvalitet och funktion i åtanke. Luckor och skåp kan specialanpassas och byggas på det sätt som passar våra kunder bäst. Vi erbjuder även konsultation och rådgivning kring stigarledningar och installationer.

Brandbekämpning i höga byggnader ställer stora krav på installationerna. Stigarledningar är en viktig komponent i detta och består av en serie rörsystem och ventiler som förser räddningstjänsten med vatten vid ett tillbud – även många våningar upp i en hög byggnad.

Stigarledningar projekteras idag efter 2 standarder.

Torr stigarledning SS3112

Trycksatt stigarledning SBF:504

Med erfarenhet och kunskap finns Presto med er under hela projekteringen med rådgivning såväl som produkter. 

Tillsammans gör vi inte bara arbete kring stigarledningar bättre – vi gör det enklare än någonsin! 

Ventilskåp och stigarledningsluckor levereras som standard i färgen RAL 9010 vit, men kan fås i andra färger för att bättre passa era lokaler eller för att göras extra tydlig vid brandtillbud. Vanliga färger att använda ur RAL-färgskalan är exempelvis RAL 3020 röd, RAL 7024 grå och RAL 1016 signalgul.

Allmänt råd enligt Boverkets Byggregler 5:733.
Tillgången till släckvatten bör säkerställas med stigarledningar i trapphus. Arbetstrycket vid uttaget från stigarledningen bör ligga mellan 0,8 MPa och 1,2 MPa. Stigarledningar skall dimensioneras för att minst två strålrör kopplas in med ett flöde av 300 l/min för varje strålrör. För byggnader med en byggnadshöjd över 40 meter skall stigarledningar vara trycksatta. Stigarledningar bör utformas enligt SS 3112 och låsta luckor bör vara öppningsbara med brandkårsnyckel utformad enligt SS 3654. Intag och uttag skall förses med skyltning. Regler om skyltning finns hos Arbetsmiljöverket. Uttag bör finnas i trapphuset från och med våningsplan tre och på minst vartannat efterföljande våningsplan. Avståndet mellan uttag för stigarledning och den mest avlägsna delen i ett utrymme får inte överstiga 50 meter för att beakta räddningspersonalens möjlighet till insats. (BFS 2014:3)

Normalt föreligger krav på stigarledning i samtliga trapphus i byggnader som har en byggnadshöjd över 24 meter, normalt högre än åtta våningar. I första hand ska trapphus som betjänar hela byggnadshöjden och där räddningstjänsten har sina tillträdesvägar förses med stigarledningar. 

SS 3112 anger bland annat att in- och uttagsventiler, med två uttag, skall placeras bakom låsbar lucka. Stigar-ledningens in- och uttag ska förses med standardiserade rödvita skyltar. 

Intag skall ligga i omedelbar anslutning till räddningstjänstens angreppsväg. 

Observera att i fastigheter med en bygghöjd överstigande 40m skall stigarledningen vara konstant trycksatt, detta görs med en eller flera stigarledningspumpar.

Senast uppdaterad: 23 februari 2024