Anläggningsskötare Brandlarm

Grundutbildning för anläggningsskötare av brandlarm

Ett automatiskt brandlarm kan vara en livsviktig del i det totala brandskyddet och det är
viktigt att det sköts på rätt sätt av utbildad personal. Den här utbildningen ger anläggnings-skötare rätt kunskap om brandlarmets skötsel och funktion. Enligt försäkringsbolagens regler ska byggnader med automatiskt brandlarm ha minst två utsedda anläggningsskötare. 


Målgrupp

De som har ansvaret för skötsel och underhåll av anläggningen (anläggningsskötare)


Målet med utbildningen

Få de kunskaper som erfordras för skötsel och underhåll av eran brandlarmanläggning.


Kursinnehåll

  • Brandlarmanläggningens uppbyggnad och funktion
  • Myndighetsföreskrifter, försäkringskrav och avtal
  • Ansvar och befogenheter
  • Skötsel och underhåll samt åtgärder vid larm och fel

Tidsåtgång och antal

7 x 45min, max 15 personer.


Öppna kurstillfällen

tis 03 dec Stockholm
Pris 4 540 SEK exkl moms
Få platser kvar
tor 12 dec Göteborg
Pris 4 540 SEK exkl moms
Platser kvar
ons 22 jan 2020 Malmö
Pris 4 540 SEK exkl moms
Få platser kvar
tor 06 feb 2020 Göteborg
Pris 4 540 SEK exkl moms
Platser kvar
tis 11 feb 2020 Stockholm
Pris 4 540 SEK exkl moms
Platser kvar
ons 04 mar 2020 Malmö
Pris 4 540 SEK exkl moms
Platser kvar

Finns det inga öppna kurstillfällen som passar? Gör en bokningsförfrågan nedan!