Utbildning

Utbildningar som skyddar

Skydda din arbetsplats från brand och olycka med Presto. Uppfyll lagkrav och trygga din organisations säkerhet med våra utbildningar, online eller på plats.
Bild

Skapa en Säkrare Arbetsmiljö

Få en säkrare arbetsmiljö med Prestos kostnadsfria utbildning som ger dig konkreta tips för att skapa säkerhet för dig och dina kollegor.

 • Statistik som stödjer vikten av en säker arbetsmiljö.
 • Förståelse för vad en säker arbetsmiljö innebär.
 • Praktiska tips för att etablera och upprätthålla en säker arbetsmiljö.
Boka kostnadsfritt
Truck in warehouse

Behärska Truckhantering för säkerhet

Våra truckutbildningar är utformade för att utrusta dig med de nödvändiga färdigheterna för att hantera gods på ett säkert sätt med truckar.

 • Översikt över olika trucktyper och deras användningsområden.
 • Insikter i gällande lagar och regler för truckhantering.
 • Praktisk kunskap om truckens funktioner och rutiner för kontroll.
Boka Truckutbildning
Chemical Work Diicocyanater

Bli expert på Diisocyanater och säkerhet

Ta del av obligatoriska utbildningar om diisocyanater för att säkerställa säker användning enligt nya EU-lagar.

 • Diisocyanater - Grund
 • Diisocyanater - Mellan
 • Diisocyanater - Avancerad
Boka Utbildning
ADR omslagsbild

ADR 1.3: Säker transport av farligt gods

Skaffa den nödvändiga kompetensen för säker hantering och transport av farligt gods med vår ADR 1.3-utbildning, utformad för att stärka hela din företags verksamhet i transportkedjan.

 • Allmänna bestämmelser och regelverket
 • Risker och faror med farligt gods
 • Krav på förpackningar och märkning
Boka Utbildning
Bild

Hantera hotfulla situationer med försiktighet

Vår utbildning om hantering av hotfulla situationer ger dig verktygen för att förebygga och agera vid potentiella hot.

 • Förebyggande åtgärder för att minska riskerna för hotfulla situationer.
 • Effektiva strategier för att hantera akuta situationer.
 • Efterbehandlingstekniker och stöd för att hantera konsekvenserna av hotfulla händelser.

 

Boka Utbildning

Behöver du hjälp med utbildning?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy