Brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildning instruktörBrandskyddsutbildning släckövningBrandskyddsutbildning brandsläckare

Grundutbildning brandskydd

Följderna och konsekvenserna vid ett tillbud återspeglas ofta av den kunskap de drabbade besitter. Välutbildad personal skapar möjligheter för en positiv utgång.

Bra utrustning och organisation underlättar men får inget värde om personalen inte vet hur de ska agera. Utbildning är av yttersta vikt för att säkerställa att utrustningen och det
inbyggda brandskyddet nyttjas på bästa sätt.


Målgrupp

Prestos grundutbildning i brandskydd vänder sig till samtliga anställda inom såväl företag, industri, handel och institutioner som kommunal och statlig verksamhet.


Mål

Efter genomgången utbildning skall du ha grundläggande kunskap i förebyggande brandskydd och hur du skyddar dig själv och egendom vid tillbud.


Kursinnehåll brandskyddsutbildning

  • Brandteori, risker vid brand och brandens skadeverkningar
  • Självskydd
  • Släckmetoder, släckmedel och släckverkan
  • Brandförebyggande och brandbegränsande åtgärder
  • Mänskligt beteende
  • Utrymning
  • Återsamling
  • Lagar och föreskrifter
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Praktisk släckövning

Efter avslutad utbildning ställer vi ut intyg för genomgången grundutbildning.


Tidsåtgång och antal

Utbildningens längd är 3 timmar med maximalt 20 personer vid varje utbildningstillfälle.


 Plats

Presto finns representerade över hela landet med egen utbildningspersonal och lokaler. Förutom våra storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö finns Presto dessutom på mindre order runt om i landet och kan självklart arrangera utbildningar även på andra platser. Vi kan även hålla våra utbildningar och släckövningar hos våra kunder om så önskas. Kontakta oss för mer information eller gör en utbildningsförfrågan direkt.


Öppna kurstillfällen

tor 13 feb 2020 Stockholm
Pris 1 450 SEK exkl moms
Platser kvar
tor 20 feb 2020 Göteborg
Pris 1 450 SEK exkl moms
Platser kvar
ons 26 feb 2020 Malmö
Pris 1 450 SEK exkl moms
Få platser kvar