Välkommen Skanska!

Presto AB erbjuder:
Här finner du de områden inom vilka Presto AB erbjuder Skanska öppna och företagsanpassade kurser. Till höger finner ni utbildningar som finns tillgängliga för er som del av vårt erbjudande till Skanska.

Beställning:
Fyll i era uppgifter i formuläret nedan och klicka Boka.
Har ni frågor kontakta Presto på telefon: 010-452 00 60 eller utbildning@presto.se

Välj utbildning

Deltagare

Beställare

Faktureringsuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen, GDPR. Läs mer om detta. Jag samtycker härmed till att mina personuppgifter lagras i enlighet med beskrivningen ovan.