Arbetar du med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser?

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. Ditt deltagande på utbildningen och godkänt test ger dig certifikat med giltighetstid i fem år.

Kursen vänder sig till dig som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid brandfarliga Arbeten. 

Kunskaper som krävs för att få jobbet gjort – säkert!

Kursdeltagaren ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter brandfarliga arbeten. Kursinnehållet avhandlar:

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet 
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter
  • Certifieringstest

Läs mer här: Utbildning Brandfarliga Arbeten

För mer information kontakta 010-45 20 060 eller marknad@presto.se


Över 200 bränder varje år!

Varje år inträffar över 200 bränder på byggarbetsplatser som är så allvarliga att räddningstjänsten måste larmas. Minst det dubbla antalet tillbud och småbränder inträffar där personalen själv släcker. Osäkerhet, onödiga kostnader och dyra driftstörningar blir inte sällan följden. 


Kolla även in detta