Visselblåsning

För att säkert kunna slå larm om oegentligheter så har arbetsgivare med över 249 anställda enligt ny lag från 2022 skyldighet att erbjuda en visselblåsarfunktion för alla med ett ”arbetsrelaterat sammanhang” till företaget.

Visselblåsning innebär att någon inom en verksamhet slår larm till ledningen om oegentligheter och missförhållanden. Den nya visselblåsarlagen och visselblåsarfunktionen ska bland annat skydda visselblåsaren mot repressalier såsom skiljande från anställning eller ekonomiska sanktioner. Den nya lagen träffar en vidare krets av personer än vad den nuvarande lagen gör och skyddar därför fler personer än bara anställda. Detta innebär att även praktikanter, konsulter och aktieägare med flera ska kunna använda visselblåsarfunktionen.

Om någon misstänker missförhållanden, lag- och/eller regelbrott uppmanar Presto denne att rapportera detta som ett visselblåsningsärende. Undantag gäller dock säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Några exempel på aktiviteter eller händelser som Presto anser vara missförhållanden av allmänintresse är: mutor, stöld, bedrägeri, bokföringsbrott, skattebrott och andra brottsliga handlingar.

Rapportering ska ske via rapporteringskanalen för visselblåsning som tillhandahålls av KPMG:

Länk: https://wbreport.amo.kpmg.se/556112-0584
Telefonnummer: (+46) 77-140 21 13

Den nya lagen bygger på EU:s visselblåsardirektiv 2019/1937. Lagen innebär att arbetsgivare har skyldighet att inrätta en intern och extern visselblåsarfunktion.